FORMULA 1 idején kereskedelmi tevékenység és szálláshely szolgáltatás feltételei

TÁJÉKOZTATÓ A FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ IDEJÉN FOLYTATOTT
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ÉS SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEIRŐL

Mogyoród címereMogyoródi Polgármesteri Hivatal
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu


Az eseményhez is kapcsolódó helyi rendeletek:
A közösségi együttélés alapvető szabályai
„Hungaroring rendelet”
A prostitúció helyi kezeléséről


A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező kereskedelmi tevékenységek és szálláshely-szolgáltatás kapcsán az alábbiakról szeretné tájékoztatni Önt:

Kereskedelmi tevékenység: Azon kereskedelmi tevékenységet végzők, akik még semmilyen igazolással, engedéllyel nem rendelkeznek, illetve mozgóbolttal szeretnének kitelepülni, azoknak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján hivatalunk jegyzőjéhez kell kérelmüket benyújtaniuk a tevékenység megkezdése, illetve kitelepülési szándékuk időpontja előtt legalább 15 nappal. Azoknak a kereskedőknek, akik termékkörük alapján külön engedély kötelesek, az engedély beszerzéséről a kitelepülésig gondoskodniuk szükséges az állategészségügyi hatóságnál.

Nem kell bejelentést tenni a polgármesteri hivatalunknál azoknak, akik kereskedelmi tevékenységüket a Hungaroring területén belül végzik, illetve akik rendelkeznek ugyanezen kereskedelmi tevékenységre vonatkozó kereskedelmi hatósági (jegyzői) engedéllyel/igazolással, és alkalmi rendezvényre történő kitelepüléshez állategészségügyi külön engedéllyel.

Szálláshely-szolgáltatás: Akik a Formula 1 Magyar Nagydíj ideje alatt alkalmi jelleggel szeretnének kempinget, egyéb szálláshelyet vagy egyéb szálláshely-szolgáltatást üzemeltetni, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a jegyző felé kell kérelemmel fordulniuk. Az ügyintézési határidő 21 nap. A szálláshely engedélyezése iránti eljárásban – kemping esetében – az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje is beszámít. Kérjük, ezért időben, legalább egy hónappal a tevékenység megkezdése előtt nyújtsa be az engedély iránti kérelmét hivatalunkhoz. Engedély hiányában a tevékenységet meg kell tiltani!

Parkoltatás, parkolóhely üzemeltetése: A tevékenység a jogszabályi előírások szerint bejelentés-köteles ipari tevékenységnek minősül és nyilvántartásba vétele jegyzői hatáskörbe tartozik, ezért az ilyen irányú kérelmeket hivatalunkhoz kell benyújtani. Ügyintézési határideje 15 nap. Ezen tevékenység esetében a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet előírásai szerint a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a területen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a parkolót bezáratja. Amennyiben a parkolóhely üzemeltetésének nincs akadálya, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi és a tevékenység a Hungaroring területén tartott nemzetközi vagy országos rendezvények, és az azt megelőző és követő egy napon végezhető.

Az parkolót üzemeltető köteles a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat figyelembe venni.

Zenés, táncos rendezvény: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvénynek minősül: a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás, vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi, vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helyiségben tartanak, továbbá a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény). Ezekben az esetekben hivatalunk jegyzőjéhez kell benyújtani az engedélyezési kérelmet, legalább egy hónappal a rendezvény előtt.

Egyebekben a kitelepülőknek és gazdasági tevékenységet végzőknek bejelentkezési, nyilvántartásba vételi kötelezettségük nincs a hivatalunk felé.

Egyéb elvárások: a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013.(XII.19) számú önkormányzati rendelet néhány elvárással él a településünkön kereskedelmi tevékenységet végzők, parkoltatási szolgáltatást nyújtók és a területüket használatba átadókkal szemben, amelyek elmulasztása közösségi együttélés szabályainak megsértéséből adódó bírság megállapítását vonhatja maga után.

Amennyiben az engedélyezésekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése van, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának munkatársai telefonon (06-30-663-9803), illetve ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13-18 óra; Szerda: 13-16 óra; Péntek: 8-11.30 óra) személyesen is készséggel állnak a rendelkezésére.

 

Mogyoród, 2015. június 03.
dr. Moldván Tünde s.k.
jegyző