Központi címregiszter – lakosságot érintő változások

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A rendszer fejlesztése folyamatos,ennek okán késedelmes ügyintézés előfordulhat.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

 • beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
 • beépítésre szánt területen fekvő telkenlétesített épületnek,
 • létesített épületen belül található lakásnak,
 • létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
 • beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azonépületet létesítettek,
 • létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
 • olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

 • település neve
 • postai irányítószám
 • közterületnév
 • közterületjelleg
 • házszám
 • ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
 • ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
 • ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.
 • ingatlan-nyilvántartási adatok (helyrajzi szám, címkoordináta, ingatlan-nyilvántartási azonosító)

A nyilvántartás naprakészen tartásáról a mogyoródi ingatlanok esetében a jegyző nevében az Igazgatási Iroda gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával (melyre 2015. december 31-ig kerül sor), továbbá szükség esetén új címek képzésével.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Házszám hiánya esetén az Igazgatási Iroda a házszámokat és azok adatait hirdetményben teszi közé. Amennyiben az újraházszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás következett be.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen, melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése. Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó. A javaslatot el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. Az érintett tanyák tulajdonosait hivatalom a közeljövőben felhívja majd elnevezési javaslatuk megtételére. A javaslatok megtételekor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elnevezés csak akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és az elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos hivatalom legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat a fenti szabályoknak nem felel meg, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt majd.

Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a T. Lakosság megértését, türelmét és együttműködését.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.mogyorod.hu honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.

Dr. Moldván Tünde
jegyző