Mogyoródi EB összeírás – Április 30-ig

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Mogyoród nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2015. 03. hó 23. napja – 2015. 04. hó 30. napja között ebösszeírást tart. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

EbAz ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabálybanmeghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.
A formanyomtatvány 2015. 03.05-étől átvehető a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában – 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 33. – szám alatt vagy letölthető – közvetlenül honlapunkról  letölthető az adatlap ITT – a www.mogyorod.hu/főoldalról, továbbá személyesen átvehető a Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtárban, az Óvodában, az orvosi rendelőkben, valamint egyes üzletekben.
Az adatszolgáltatás 2015. március 23-tól 2015. április 30-ig az alábbi módon teljesíthető:
• kitöltött adatlapokat a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz –2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 33. postai úton beküldve, vagy
• a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában személyesen leadva, vagy
faxon a 06/28-540-715 számra beküldve, vagy
• az adatlapot a kerteszne@mogyorod.hu email címre (szkennelve)beküldve;
egyes gyűjtőpontokon (Művelődési Ház, Családsegítő Szolgálat, Óvoda, Iskola) kihelyezett dobozba bedobva.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy
• 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja! A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
• amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. 
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni!
• Az ebtulajdonosok kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot 8 napon belül bejelenteni az állatokat ellátó állatorvosnál.

EBÖSSZEÍRÓ LAP

Mogyoród, 2015. 02. 27.
Paulovics Géza
polgármester